Søk

1661 - 1680 av 3456 treff
Energi Norge etablerer et nytt fagforum under navnet "Ta kraften i bruk" som skal jobbe for elektrifisering innen nær sagt alle sektorer som bruker energi. Dette er viktig både for å nå nasjonale klimamål og for å øke fornybarnæringens verdiskaping.
6. oktober 2017 - 10:11
I vår sto representanter for Fellesforbundet og EL og IT Forbundet i Oslo bak en rapport om innleie på byggeplassene i Oslo og Akershus. Det aller viktigste funnet var et ekstremt omfang av ulovlig innleie fra bemanningsbyråer.
6. oktober 2017 - 9:53
Norge er et langstrakt land med mye vær og over 4000 vassdrag. Det gjør at vi alltid har vært utsatt for flom og skred. Hendelsene de siste årene, senest i Agder høsten 2017, viser at vi må være forberedt på mer ekstremvær fremover.
6. oktober 2017 - 9:43
Ved Hønefoss videregående skole er det etablert et unikt øvingsanlegg for utdanning av fremtidens energimontører. Prosjektet er blitt til gjennom et samarbeid mellom skolen og Nettservice Ringerike.
5. oktober 2017 - 10:12
Norge er ett av landene i Europa som forsker på hvordan man best kan integrere fornybare kilder i strømnettet, utvikle businessmodeller for lokale energimarkeder og pilotere reelle sluttbrukerprosjekter med ekte «prosumere» involvert.
5. oktober 2017 - 9:45
Agder Energi går inn som ny samarbeidspartner med Arendalsuka. Avtalen gjelder fra 2018 og tre år frem.
5. oktober 2017 - 9:38
I Norge har ekstremværet herjet i sør. Og i Kina er det fortsatt stor usikkerhet knyttet til myndighetenes utfasing av kullproduksjonen. En kombinasjon av disse faktorene har gitt svært varierte kraftpriser den siste uken, men "nullprisene" har uteblitt.
5. oktober 2017 - 9:32
Useriøse telefonselgere oppgir feilaktig samarbeid med Helgeland Kraft.
5. oktober 2017 - 9:19
NVE ser nærmere på adgangen til å innkreve fastleddet i nettleien på forskudd.
5. oktober 2017 - 9:09
Enova har bevilget 46 millioner kroner til lading av elferjer ved kai. I forrige uke ga Enova 133 millioner kroner til utvikling av et førerløst og elektrisk containerskip.
5. oktober 2017 - 9:02
Potensiale for lavere C02-utslipp fra fossile biler er betydelig. En miljøprofil for fossile biler skal bidra til at folk kjører grønnere.
4. oktober 2017 - 9:23
ABB og Northvolt har signert en intensjonsavtale om et omfattende leveranse- og teknologipartnerskap. Det inkluderer produkter og tjenester for Northvolts avanserte litium-ion-batterifabrikk og tett samarbeid for utvikling av batteriløsninger og forsknings- og utviklingsaktiviteter.
4. oktober 2017 - 9:16
Agder Energi Varme har inngått avtale med utbygger Skanska om leveranse av miljøvennlig fjernvarme til oppvarming og varmt tappevann i Bjørndalen i Kristiansand. Den totale miljøsatsingen i området har bidratt til betegnelsen Fremtidens bydel. (Illustrasjon: Skanska)
4. oktober 2017 - 9:10
Styret for Sognekraft AS har vedteke utbygging av Leikanger Kraft AS. Satsinga i Leikanger er i storleiken 800 millionar kroner og får ein årsproduksjon på 208 GWh, fornybar energi tilsvarande årsforbruket til meir enn 10.000 husstandar.
3. oktober 2017 - 9:14
Oslo kommune har oppnevnt et styre i Hafslund AS med betydelig kompetanse innen industriell utvikling og digitalisering av komplekse virksomheter. Hilde Tonne er utnevnt til ny styreleder.
3. oktober 2017 - 9:05
Konsernstyret i Lofotkraft Holding AS foreslår Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap (KLP) som ny medeier i Lofotkraft.
3. oktober 2017 - 8:59
Hjemmebanen til det hollandske landslaget og toppklubben AFC Ajax, med norske Dennis Johnsen på laget, skal nå bli smartere og mer miljøvennlig. Et enormt energilagringssystem installeres i disse dager, og i kombinasjon med 4 000 solcellepaneler på taket skal anlegget sikre god kapasitet, også når strømbehovet er på topp.
2. oktober 2017 - 9:34
I 2016 ble det rapportert i alt 22 459 arbeidsulykker i Norge. Nær halvparten av disse medførte fravær fra arbeid på mer enn tre dager. Det var i næringene elektrisitet, vann, og renovasjon det ble rapportert flest arbeidsulykker som gir langvarig fravær.
2. oktober 2017 - 9:23
NVE varsler flom på rødt nivå i Agderfylkene også mandag. Etter en pause i nedbøren søndag, ventes over 100 millimeter regn fram til mandag kveld. Vannføringen i enkelte vassdrag kan bli høyere enn den var i helgen.
2. oktober 2017 - 9:18
Mye kan tyde på at det blir omrokkeringer i den tyske regjeringen. Etter at valgstemmene i Tyskland er talt ser det ut til at Angela Merkel blir sittende. Dette til tross for en nedgang i oppslutningen hennes. Og regjeringspartner SPD ser ut til å gå i opposisjon.
29. september 2017 - 11:34