Småkraft

NVE vil prioritere konsesjonssøknader om utbygging av regulert vannkraft. Småkraft-prosjekter kommer bak i køen.

Småkraft AS har som mål å øke produksjonen med 5 prosent fra sine 222 kraftverk, blant annet ved oppgraderinger og mer automatisert drift.

Bekk og Strøm AS, med syv småkraftverk og fire ansatte, blir del av Cadre AS. Disse kraftverkene har en årsproduksjon på 40 GWh.

brødbølfoss

Landets høyeste rettsinstans har avgjort: Hafslund Eco har ansvaret for at ei nylagt rørgate sprang lekk på 20 steder.

Hinøgla kraftverk i Skåbø i Nord-Fron kommune i Innlandet ble offisielt åpnet onsdag.

Tre småkraftverk i Gloppen i Sogn og Fjordane er satt ut av drift som følge av en brann i det ene kraftverket etter lynnedslag mandag kveld.

En gjeng kraftverksveteraner på Tonstad er i ferd med å få nytt liv i gamle Finså kraftverk, etter at det har stått stille i nesten 60 år.

Generatorhavarier står for tre firedeler av forsikringsutbetalingene til småkraftprodusenter. En mobil testrigg kan redusere problemet.

kart småkraft

Viser hvor det kan bygges ut 2 TWh fordelt på 290 prosjekter.

Småkraft

Onsdag fullførte Småkraft AS refinansieringen av sitt hovedlån med Nordea, DNB og SEB.

Åmotfoss 8

Åmotsfoss Kraft valgte ei oppblåsbar damluke av gummi av hensyn til pris og miljø.

Nørve

Knud Hans Nørve (57) er ansatt som ny daglig leder i Clemens Kraft.

Gir avslag til fire småkraftverk i Namsskogan, tillater 0,5 GWh økt produksjon i Loppa.

fagervollan

NGK skal utvikle Fagervollan 2 og 3 i Rana kommune sammen med Statskog.

vann

Årelang konflikt mellom aksjonærgrupperinger og grunneiere er løst.

Svardøla

Vil bruke penger på både oppkjøp, sammenslåing og utvikling av nye prosjekter innen vann- og vindkraft.

småkraft

Småkraftforeninga frykter at den nye enpris-modellen med økte gebyrer og lang anmeldingsfrist vil gi tap for de minste verkene.

nordbøåni

Men renteøkning og høyere kraftpris reduserte underskuddet.

straume

Småkraft AS har kjøpt alle aksjene i Straume Kraftverk AS, og har nådd 1,5 TWh i samlet årlig produksjon.