Småkraft

Svardøla

Sikrer seg 85 GWh gjennom andel i 13 kraftverk og en kraftkjøpsavtale.

nordhard

Minst fire småkraftutbyggere puster lettet ut etter at to investorer gikk inn og reddet aktiva etter Norhards konkurs. Prosjektene fortsetter nå med tre ukers forsinkelse.

måren kraftverk

Får ansvaret for tilsyn og vedlikehold av 46 småkraftverk.

nordbøåni

Høy gjeld og lave kraftpriser ga økte tap.

småkraft

Skal vedlikeholde 29 småkraftverk.

norhard

Minst tre småkraftprosjekter er berørt av tunnelentreprenøren Norhards konkurs. Men Forte Vannkrafts TBM-prosjekt er foreløpig ikke direkte rammet.

quality Hotel Edvard Grieg

Flyttes til 6. - 8. september på grunn av korona-pandemien.

rørgate

Aldri har det vært bygget så mye småkraft i Norge, viser nye tall fra NVE.

leiråga

Mo Industripark skulle ferdigstilt de allerede kraftig forsinkede kraftverkene Øvre og Nedre Leiråga i september. Det har de ikke klart.

Inntak Ritaelva

Rasfare og krevende adkomst førte til at Nordkraft forsøker en ny løsning på inntaket til to småkraftverk i Ullsfjord.

tveito

David Inge Tveito erstatter Sigbjørn Rabbe.

Nessane

Med dyr nett-tilknytning måtte Tinfos redusere effektuttaket fra Nessane for å få prosjektet lønnsomt.

Valdra kraftverk

Kjøper alle aksjene, inngår 50 års leieavtale med grunneierne.

Gjønaelva kraftverk

Men «omløpsventilene bør testes tilstrekkelig», ifølge Sweco.

Kvamselva kraftverk

Tar over kraftverk på 8,8 GWh i Sunnfjord.

furegardane

Øker kapitalen med 172 millioner kroner for å finansiere oppkjøp og utvidelsesprosjekter.

Småkraftutbyggere kan spare på å fullprofilbore enda mindre tunneler enn før.

Karina Halstensen Birkelund kommer fra BKK.

Bruvollelva

Øker produksjonen i Bruvollelva kraftverk til en svært hyggelig pris.