Stikkord: Acer

eu flagg

Manglende opplysninger fra Statnett kan «hemme eller hindre ACERs utøvelse av oppfølgingsoppgaver», skriver Statnett.

vedum

Men Arbeiderpartiet sier nei.

nei til eu

Tillater Nei til EU å reise sak om EUs tredje energimarkedspakke og Acer.