Stikkord: Advokatforeningen

kabel

Mener kabel-loven gis tilbakevirkende kraft, og at OED uttaler seg om sak under behandling.