Stikkord: Agder Energi

evenstad

Lave spotpriser ga både lav grunnrenteskatt og lave tapskostnader i nettet, og et bedre resultat enn i 2019.

syvertsen

Steffen Syvertsen blir konsernsjef hvis eierne godkjenner at Glitre og Agder Energi slås sammen.

syvertsen

Skal blant annet satse på havvind.

fusjon agder glitre

Glitre Energi og Agder Energi håper å enes om uavklarte spørsmål så en intensjonsavtale kan signeres i januar.

Morrow Batteries

Skal bruke opptil 315 MW, vektlegger Statnetts planer for oppgradering i nettet.

morrow

Statnett har analysert nettilknytningen for Morrows batterifabrikk på Sørlandet.

Rahul Fotedar

Rahul Fotedar tror på europeisk batterieventyr med utgangspunkt i Norge.

fennefoss

Reduserte effektiv skattesats for vannkraftvirksomheten fra 72 til 35 prosent.

austerdalen

Velger bærekraftig løsning, selv om det er litt dyrere.

craftor

Skal isteden satse på kjernevirksomheten.

storm agder snøvær

Agder Energi Nett får utbetalt 40 millioner kroner etter uværene i 2018.

Vil styrke konkurransekraften og lønnsomheten.

fennefoss spadetak

Skal stå ferdig i 2023.

Nomeland kraftstasjon

Selv om kraftprisen gikk ned 76 prosent i 2. halvår.

kontraktsignering fennefoss

Agder Energi valgte lokal aktør.

norflex

Viktig første milepæl i pilotprosjektet NorFlex.

Fennefoss kraftverk

Skal stå klart i 2023.

Flatenfoss kraftverk

Stilte spørsmål ved om Agder Energi Nett har tilstrekkelig nøytralitet.