Stikkord: Akershus Energi

Solceller

Skal eie halvparten av selskapet sammen med Akershus Energi.

lunde

Mangedoblet resultatet i første kvartal.

lunde

Markedsprisen var 9,8 øre/kWh, Akershus Energi fikk 17,7 øre.

akershus energipark

Henter daglig leder fra SN Power.

multe cloudberry

Skal koste om lag 720 millioner kroner.

solceller

Kjøper nesten halvparten av Solgrid AS.

Akershus Energi og KLP har valgt Siemens Gamesa som leverandør av turbiner til Odal Vindkraftverk.

Eskil Lunde Jensen

Men prissikring bidro positivt på resultatet.

Akershus Energipark

Eidsiva Bioenergi og Akershus Energi blir medeiere.

vindturbin

Af Gruppen har signert kontrakt med Entreprenørservice.

Eskil Lunde Jensen

Til tross for betydelig svekket halvårsresultat.

Ina Engh Franzén.

Ina Engh Franzén har tatt steget over fra reklamebransjen.

Vindturbin

Har inngått kontrakt verdt 400 millioner med Akershus Energi.