Stikkord: Arendals Fossekompani

fossekompani

Går sammen med Ferd og danner selskapet Seagust. Vil vurdere å søke konsesjon på både Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II.

oslo børs

Arendals Fossekompani noterer selskapet på Merkur Market.

Flatenfoss kraftverk

Stilte spørsmål ved om Agder Energi Nett har tilstrekkelig nøytralitet.