Stikkord: Arva

spenn

NVE har gitt Arva AS konsesjon til å bygge en om lag 13,5 km lang 132 kV kraftledning i Bodø kommune i Nordland.