Stikkord: aura

Støtter Statkraft og NVEs syn om at fleksibiliteten må beholdes når kraftverket får nye konsesjonsvilkår.