Stikkord: Bekk og Strøm

vann

Årelang konflikt mellom aksjonærgrupperinger og grunneiere er løst.

befring

Kraftverket skal driftes av Bekk og Strøm.

Litlebø kraftverk

Bekk og Strøm skal drfte Litlebø kraftverk.