Stikkord: BKK Enotek

måren kraftverk

Får ansvaret for tilsyn og vedlikehold av 46 småkraftverk.

Signerte kontrakt med Mørenett, skal dele med BKK Enotek.