Stikkord: BKK

BKKs hovedkontor

Men selskapet gikk i det minste i pluss.

lading nord

Enova gir 14,8 millioner kroner i støtte til 12 ladesteder.

bkk

Får 618 millioner kroner for aksjene.

samarbeid

Skal spare penger på innkjøp, IT og kundetjenester, men fusjon skal ikke være aktuelt.

Fjordkraft

Har startet prosess for å selge de siste snaut 7 prosentene.

bkk

Viser til at de opererer i konkurranse med private aktører.

Jannicke Hilland

Saksøkte staten, med hjelp fra Energi Norge, for å slippe å gi innsyn i dokumenter. BKK vil sannsynligvis anke.

osvoll

Tilstandsbasert og prediktivt vedlikehold i kraftverksdriften kan gi store gevinster, ifølge BKK.

Driften av konsernet gikk med 96 millioner kroner i underskudd.

Jannicke Hilland

Underskudd på 179 millioner kroner i 2. kvartal.

BKKs hovedkontor

Forventer at resultatet for 2020 blir under en firedel av 2019-resultatet.

Fjordkraft

Selger halvparten av aksjene sine.

dam vinter

Prissikring forbedret resultatet med 325 millioner kroner.