Stikkord: BNL

Sandnes

Energibruk i bygg er ikke vesentlig redusert de siste ti årene, påpeker Byggenæringens Landsforening.