Stikkord: bølgekraft

OPS i Kristiansand skal bruke erfaringer fra produksjon av komposittstolper for å lage kjernekomponenter til et nytt, stort europeisk bølgekraftprosjekt.