Stikkord: BP

havvind

Skal søke konsesjon på Sørlige Nordsjø II.

Dudgeon

Inngår partnerskap med BP om havvind i USA.

ETAP

Statnett anser BPs ETAP-prosjekt som en utenlandsforbindelse.