Stikkord: Bremangerlandet Vindpark

vindturbin

OED sender saken tilbake til kommunen for behandling.

turbin

Bremangerlandet Vindpark må bruke opptil 300 millioner på å forbedre fylkesvei.