Stikkord: Cloudberry

multe

Rigger seg for både organisk og «uorganisk» vekst.

vann

Cloudberry kjøper ett småkraftverk og rettighetene til å kjøpe et annet.

selselva kraftverk

Har kjøpt nesten en halv TWh i løpet av året.

multe cloudberry

Skal koste om lag 720 millioner kroner.

Svardøla

Sikrer seg 85 GWh gjennom andel i 13 kraftverk og en kraftkjøpsavtale.

vann

Legger vekt på god beliggenhet for krafteksport.