Stikkord: cybersikkerhet

Skal hindre angrep mot kraftsystemet.