Stikkord: Distriktsenergi

mast

Vi deler Forbrukerrådets syn på problemene i markedet, men iblant oppleves kritikken som unyansert og generaliserende, skriver Energi Norge og Distriktsenergi.

lockert

«Kan gi strukturendringer med realisering av stordriftsfordeler», skriver OED. «Bemerkelsesverdig», mener Distriktsenergi.

kraftlinjer gol

Bransjeorganisasjoner mener det ikke er Statnetts oppgave å komme med økonomiske støttetiltak.

mast

Mener grense på 10.000 kunder gir kryssubsidiering og høyere nettleie.

Stolpe

Hevder jussen bak RME og OEDs forbud er mangelfull.

mast

Mildner deler av RMEs strenge krav til funksjonelt skille.

Arnt Sollie innovasjonsprisen

Tildelt Distriktsenergis teknologi- og innovasjonspris for 2020.

Oddbjørn Samuelsen

Oddbjørn Samuelsen fra Repvåg Kraftlag ble valgt inn.