Stikkord: DSB

BRANN

Større litium-ion batterier bør lades I godt ventilerte rom som ikke er oppholdsrom for å unngå giftige gasser, ifølge DSB.

DSB logo

DSB vil etablere regionale DLE-grupper mot arbeidslivskriminalitet, og «ser på» nivået på foreleggene.

Arbeidere3

DSB bruker så lang tid på å godkjenne elektrofagfolk med kvalifikasjoner fra utlandet at Statnett får «store utfordringer» med fremdriften i nødvendige nettinvesteringer.

Sørnettet

Innfører umiddelbare sikkerhetstiltak, men trenger enda et år på å lukke avvikene.

spole

DSB oppforderer anleggseierne til å gjennomføre tiltak før driften kommer utenfor kravene i fef igjen.

AUS

En altfor stor andel er lærlinger, ifølge DSB.