Stikkord: Elkem

elkem Bremanger

Elkem er tildelt 4,4 millioner kroner i støtte fra Enova til teknologi som gjør det mulig å utnytte hydrogen fra

Freyr

Freyr inngår avtale med Elkem om langsiktig forsyning av materialer for produksjon av battericeller.

Northern Recharge

Vil bygge eksportindustri basert på fornybar, norsk vannkraft.

Hydro Høyanger

Hydro og Elkem fikk ikke gjennomslag for sine advarsler om tarifføkning.