Stikkord: Elsertifikater

boliden

Skal ha brutt kontrollplikten i elsertifikatloven.

master

NVE ilegger BKK og TrøndelagKraft overtredelsesgebyr på 100.000 kroner hver for brudd på kontrollplikten i elsertifikatloven. «Vi har handlet i god tro», svarer BKK.

vindmøller e6

Ved utgangen av 3. kvartal er det satt i drift og godkjent anlegg i elsertifikatsystemet med en normalårsproduksjon på 41,5 TWh.

Elsertifikat-avtale

Markedet fortsetter likevel i 15 år, med tilnærmet nullpriser.

unionsflagg

Men de holder den hemmelig.

vindturbiner

Over dobbelt så mye i Sverige som i Norge.

vindturbin

Skal i løpet av høsten forsøke å få avtale med Norge om endringer.

Sagelva kraftverk

Vil løfte prisen til et nivå som tilsvarer forventningene myndighetene skapte.

Vindturbin

26,1 TWh i Sverige, 10,7 TWh i Norge.