Stikkord: Elvia

Elvia møter 32 grunneiere i en rettsprosess for å fastsette kompensasjon og andre betingelser rundt oppgradering av flere ledninger i Innlandet fylke.

kondensatorbatterier

Elvia fortsetter samarbeidet med Rejlers om kontroll av kondensatorbatterier på alle deres transformatorstasjoner i Oslo og Viken.

elvia

Skal åpne for å overføre mer energi.

elvia oso

I et nystartet prosjekt for forbrukerfleksibilitet ser Elvia på batterier og varmtvannsberedere som mulige fleksibilitetsløsninger.

gravd over

Slo ut strømmen i Oslo konserthus. Nå skal en ny forskrift gjøre ledningskaoset under bakken mer oversiktlig.

Gjørme

Entreprenøren badet til tider nesten i gjørme da Elvias nye 132 kV-ledninger i Østfold ble bygget. En måneds forsinkelse ble tatt igjen da telen kom.

mobile kontainere

Elvia bruker to mobile koplingsanlegg som et mellomsteg når de oppgraderer den gamle transformatorstasjonen på Råde.

tegneby

Innrømmer å ha forårsaket massivt strømbrudd, men legger vekt på at feilen ble begått på Elvias del av anlegget.

oslo vest

Elvia har inngått avtale med Rejlers Elsikkerhet om tilsynstjenester i Oslo, område Vest.

Sogn trafostasjon

Men OED åpner for at kablene kan ha negativ verdi slik at Elvia bidrar med saneringskostnadene.

lavthengende kraftlinje

Venter mye vind og tung snø fra stormsenter.

Ask

Erstatter nødaggregater som først ble kjørt ut.

holene elvia

– Kanskje kunne utfallet vært unngått hvis vi som lokalt selskap hadde fått mer ansvar for spenningsreguleringen.

Elvia

Kjører pilot med 10.000 kunder for å teste reaksjonene før effekttariffene innføres.

halden

NVE har gitt Elvia konsesjon til å bygge to jordkabler i Halden kommune. 

Ulven trafostasjon

Vil ikke overta Oslos ringkabler, peker på egen «manglende kunnskap».

Sogn trafostasjon

Elvia forsøker å kvitte seg med 300 kV-kablene i Oslo, men Statnett mener de er i for dårlig stand.

Pixii sjusjøen

Har installert to batteriskap fra Pixii i hytteområde for å utjevne effekttopper og bedre strømkvaliteten.

tog

Dobbelspor til Lillehammer øker behovet for strøm på 16,7 Hz.