Stikkord: Energi Norge

Bjørn Arild Gram

– Innflytelsen ikke vesentlig styrket, mener KS, mens LNVK vil ha kompensasjon.

kroepelien

Hadde ønsket lengre overgangsperiode ved fjerningen av utkoblbar tariff.

vann

Energi Norges medlemmer mener skattespørsmålet er viktigst for å opprettholde sysselsettingen.

vindturbin

Energi Norge og Norwea vil gi mer til vertskommunene.

Damsikkerhet

Nye metoder skal gjøre det enklere å sikre gamle dammer riktig. 

Vamma 12

Energi Norge og LVK har sendt brev til Stortinget om grønn tiltakspakke.

arbeid i mast

Energi Norge ønsker heller en risikobasert tilnærming ved ansettelser.

Dam

Energi Norge etterlyser lavere vannkraft-skatt som krisetiltak.

Fornybaromteret

Aps Espen Barth Eide vil få grunnrente-debatten tilbake på skinnene.

Fornybarometeret

– Norge ligger svært langt fremme, sa energiministeren.

Zakariasdam

I redusert verdiskaping i kraftbransjen i 2020.

Finn Bjørn Ruyter

Liina Veerme, Steffen Syvertsen og Eirik Folkvord Tandberg inn som medlemmer.

Elbuss i Oslo

25 prosent av kraftselskapene opplever nedgang i elektrifiseringsprosjekter, ifølge undersøkelse.