Stikkord: Eni

hywind

Har inngått avtale om felles havvind-søknad.

havvind

Eni går inn som deleier.