Stikkord: Enova

lading nord

Enova gir 14,8 millioner kroner i støtte til 12 ladesteder.

Sandnes

Energibruk i bygg er ikke vesentlig redusert de siste ti årene, påpeker Byggenæringens Landsforening.

enova-bygg

Enovas støttetilbud til byggsektoren for tradisjonell energieffektivisering og energisparing avvikles.

Enova

Skal satse på ikke-kvotepliktig sektor og utvikling av ny klimateknologi.

landstrøm

Deler ut til sammen 48 millioner kroner.

solcelletak

Utsetter støttekutt for boligeiere til 1. juli 2021.

elkem Bremanger

Elkem er tildelt 4,4 millioner kroner i støtte fra Enova til teknologi som gjør det mulig å utnytte hydrogen fra

støttfjord

Det skal bli enkelt å få støtte til batterier og landstrømsystem.

oppdrettsanlegg

Skal støtte batteripakker for fôrflåter.

Bastøferga

Sparer over 6 millioner diesel i året.

Enova signere tilleggsavtale

Skal forvalte Norges deltagelse i EUs nye innovasjonsfond.

fjernvarme

Enova støtter ni nye fjernvarmeprosjekter.

Vil ha hurtigladere langs Kystriksveien og Lofoten.

Solberg

Regjeringen vil gi 2 milliarder kroner ekstra til Enova.

Solcelle-hus

Venter med å kutte støtte til solenergi og varmepumper.

Boreal

Skal erstatte 36 dieselbusser med elbusser og elektrifisere et fergesamband i Rogaland.