Stikkord: Fingrid

Kraftinvesteringer i Norden

Mens Statnett vil halvere investeringene, dobler Energinet og Svenska kraftnät sine.