Stikkord: Finsk Kraft

befring

Kraftverket skal driftes av Bekk og Strøm.

Litlebø kraftverk

Bekk og Strøm skal drfte Litlebø kraftverk.