Stikkord: Forbrukertilsynet

mast

Forbrukertilsynet har avsluttet 29 klagesaker om uklare prisopplysninger uten å gi økonomiske sanksjoner.

Trond Rønningen

«Det er på tide å se på muligheten for forskriftsfestede varslingsregler og bøter for brudd på disse», skriver Trond Rønningen, direktør i Forbrukertilsynet.

Inger Lise Blyverket

Forbrukerrådet beskylder Fjordkraft for å ha brutt markedsføringsloven, lurt kundene og skadet konkurransen. Selskapet avviser påstandene.

BLYVERKET

«I et marked hvor alle selger samme vare, er det vanskelig å se hvordan et utall avtaler og tilbud tjener andre enn selskapene selv».

mast

Krever at de stanser eller klargjør avtaler med uklare ekstra priselementer.

Fjordkraft

Har fått svar fra Forbrukertilsynet om påslag på innkjøpspris.

ulf møller

Generaliserte og udokumenterte påstander, hevder Energi Norge.

Tina Bru

Tina Bru er spent på Oslo Economics’ utredning av sluttbrukermarkedet.

BLYVERKET

– Det er skuffende at juksepriser er så utbredt.