Stikkord: Fred. Olsen Renewables

ruyter og olsen

Vil søke om konsesjoner ved Utsira og i Sørlige Nordsjø.