Stikkord: Fred. Olsen Renewables

havvind

Skal søke på både Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II.

ptk

Inntektene fra hybride havnettet skal gjøre ellers ulønnsom havvind-utbygging lønnsom uten subsidier. På toppen av dette kommer planer om pumpekraft.

ruyter og olsen

Vil søke om konsesjoner ved Utsira og i Sørlige Nordsjø.