Stikkord: Havenergiloven

Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord

Regjeringen åpner Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II.