Stikkord: havnett

havvind

Regjeringen vil at havvind-aktørene selv skal planlegge, bygge og drifte transmisjonsnettet i Nordsjøen. Statnett er uenig.