Stikkord: Havsul

Havuls

OED omgjør NVEs vedtak om å gi Havsul I vindkraftverk utsatt frist for idriftsettelse.