Stikkord: Heimdall Power

Heimdall Power

Investerer 75 millioner kroner for å gi raskere vekst.

kraftledning alpene

Heimdall Power har vunnet en kontrakt med den østerrikske sentralnettoperatøren om å levere sensorer for å overvåke blant annet ising på linjer i Alpene.

Heimdall Power

Lars Ove Skorpen i Pareto går også inn med kapital.