Stikkord: Helgeland Kraft Nett

varselskilt.

Hever sikkerheten der høyspentlinjer går over farvann.

kraftlinje møre og romsdal

Kritisk til vedtak fra RME.

montør

Ved Mo Industripark.