Stikkord: Helgeland Kraft

Helgeland Kraft

Lave kraftpriser og svakt resultat fra sikringshandel ga negativt driftsresultat for vannkraften.

lading nord

Enova gir 14,8 millioner kroner i støtte til 12 ladesteder.

montør

Bokfører gevinst på 82 millioner kroner.

varselskilt.

Hever sikkerheten der høyspentlinjer går over farvann.

fjellvann

Og venter mer enn halvering for året som helhet.

Linea

Navnet betyr linje på latin.