Stikkord: Hitachi ABB Power Grids

rudshøgda kompositt

Hitachi ABB Power Grids har levert sine første komposittstolper i det norske lavspenningsmarkedet, til Elvia på Rudshøgda nord for Hamar.

Lyse Elnett tester sensorteknologi fra Hitachi ABB Power Grids i et pilotprosjekt på Ullandhaug transformatorstasjon i Stavanger.

ABBs hovedkontor

Hitachi ABB Power Grids joint venture-selskap starter driften.