Stikkord: Hitachi ABB Power Grids

Lyse Elnett tester sensorteknologi fra Hitachi ABB Power Grids i et pilotprosjekt på Ullandhaug transformatorstasjon i Stavanger.

ABBs hovedkontor

Hitachi ABB Power Grids joint venture-selskap starter driften.