Stikkord: HitecVision

hywind

Har inngått avtale om felles havvind-søknad.