Stikkord: IFE

ife

Hos IFE i Halden har Statnett bygget et test-kontrollanlegg som de utsetter for simulerte cyberangrep, for å være beredt når det virkelig gjelder.

brenselselementer

Men planlegger endelig deponering i Norge.

Sammenslåing

Et felles forskningskonsern er en av modellene som skal utredes.