Stikkord: IFE

brenselselementer

Men planlegger endelig deponering i Norge.

Sammenslåing

Et felles forskningskonsern er en av modellene som skal utredes.