Stikkord: Inntektsrammer

Kryssende linjer

Nettselskapenes inntektsramme for 2020 ble 2,9 milliarder kroner lavere enn hva RME tidligere har varslet.

Kryssende linjer

Blir trukket fra nettselskapenes inntektsramme neste år.