Stikkord: investeringer

Bjerkreim

Nettinvesteringene faller i år, vindkraftinvesteringene neste år.

Kraftinvesteringer i Norden

Mens Statnett vil halvere investeringene, dobler Energinet og Svenska kraftnät sine.