Stikkord: Kantar

Mens holdningen til vannkraft holder seg stabilt positiv.