Stikkord: klagesak

NVE ønsker ikke at Elvia skal bekoste et parkanlegg på den planlagte Koksa transformatorstasjon på Fornebu.