Stikkord: kompositt

OPS i Kristiansand skal bruke erfaringer fra produksjon av komposittstolper for å lage kjernekomponenter til et nytt, stort europeisk bølgekraftprosjekt.

Komposittstolpene har fått en ufortjent dårlig vurdering i den svenske livssyklusanalysen, mener produsentene.