Stikkord: konsesjonskraft

Konsesjonskraftprisen for 2021 er fastsatt til 11,4 øre per kWh.