Stikkord: Kraft fra land

samnanger

Statnett nekter oljeplattformer tilkobling fra Kollsnes, frigjør 200 MW til landbasert industri.

Njord

Okea og Tensio ber OED om å få tilknytte Drugen og Njord med vilkår om utkobling, men regelverket er ennå ikke klart.

Bjerkreim2

I et veldig tenkt eksempel, hvis alt må komme fra vindkraft i Norge, uten importøkning, og uten å ta høyde for at vinden er variabel.

oseberg feltsenter

Diskuter gjerne om det er fornuftig å bygge ut kraft for å elektrifisere sokkelen. Men utgangspunktet må være at nedstenging av gassturbiner har positiv klimaeffekt.