Stikkord: Kraft fra land

troll vest

Equinor har levert utbyggingsplaner som vil kreve opptil 116 MW fra Kollsnes.

samnanger

Statnett nekter oljeplattformer tilkobling fra Kollsnes, frigjør 200 MW til landbasert industri.

Njord

Okea og Tensio ber OED om å få tilknytte Drugen og Njord med vilkår om utkobling, men regelverket er ennå ikke klart.

Bjerkreim2

I et veldig tenkt eksempel, hvis alt må komme fra vindkraft i Norge, uten importøkning, og uten å ta høyde for at vinden er variabel.

oseberg feltsenter

Diskuter gjerne om det er fornuftig å bygge ut kraft for å elektrifisere sokkelen. Men utgangspunktet må være at nedstenging av gassturbiner har positiv klimaeffekt.