Stikkord: kraftberedskapsforskriften

arbeid i mast

Energi Norge ønsker heller en risikobasert tilnærming ved ansettelser.