Stikkord: kraftproduksjon

De nyeste tallene viser at 100 pågående vannkraftprosjekter vil produsere 1,7 TWh/år når de står ferdig.