Stikkord: kreosot

Komposittstolpene har fått en ufortjent dårlig vurdering i den svenske livssyklusanalysen, mener produsentene.